Polityka prywatności

  1. Administratorem danych osobowych jest Sineo sp. z o.o., Ul. Galaktyczna 3, 80-299 Gdańsk. NIP: 5842755670
  2. Z Administratorem można się skontaktować drogą e-mail: sineo@sineo.com.pl lub pisemnie: na adres podany w punkcie 1.
  3. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać w każdej chwili wycofana. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność́ z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  4. Administrator za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie sineo.com.pl przetwarza następujące kategorie danych osobowych: imię̨ i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, inne dane, które przekazali Państwo do przetwarzania w formularzu kontaktowym celem otrzymania wyceni i innych informacji.
  5. Dane podane dobrowolnie w formularzu kontaktowym będą przetwarzane tylko i wyłącznie w celu wynikającym z funkcji formularza, np. w celu odpowiedzi na Państwa pytania. Nie będą w dalszej kolejności przetwarzane ani udostępniane.
  6. Każdy, w każdym momencie, może wycofać zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych. Zgodę̨ na przetwarzanie danych osobowych można wycofać kontaktując się̨ z Administratorem. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Administrator dokonał na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
  7. Administrator dokłada starań, aby przetwarzane dane osobowe były bezpieczne. W tym celu stosowane są̨ rozwiązania techniczne i organizacyjne, które mają za zadanie zabezpieczenie danych osobowych. Tymi środkami są̨ w szczególności regularne testowanie infrastruktury informatycznej pod kątem bezpieczeństwa, kontrolowanie dostępu do danych, metody kryptograficzne.
  8. Dane podlegają udostępnieniu podmiotom zewnętrznym wyłącznie w granicach dozwolonych prawem.
  9. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą tej osoby.
Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help