ET PAR ORD OM OSS

Vi har stiftet firmaet Sineo Sp. z o.o. for å bryte ut av etablerte mønstre. Vi streber etter å forene profesjonelle standardtjenester innenfor laboratorieundersøkelser med en ustanselig forbedring av kvalitet. Utføringen av Forskning og Utvikling (eng. R&D), samt et aktivt svar på kundenes behov bidrar til å oppnå dette målet.

Kvaliteten til våre tjenester er bekreftet av sertifikatet ISO:9001:2015.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder: geologi og geoteknikk (laboratorium for jordmekanikk, undersøkelser ved hjelp av BAT-sonden, boring, geologiske rapporter), jord- og vannkvalitetsanalyser, måling av miljøradioaktivitet, geofysikk (undersøkelser ved bruk av elektrisk resistivitet tomografi ERT). En av de viktigste tjenestene vi tilbyr er også treaksialforsøk (eng. triaxial shear tests). Vi utfører dem ved bruk av utstyret av høyeste kvalitet, produsert av firmaet GDS.

En annen, dog også veldig viktig, del av vår virksomhet, er en helhetlig forvaltning av prosjekter, som hovedsakelig omfatter slike bransjer som teknologi, konstruksjon og miljøvern. Vi kombinerer en profesjonell kunnskap og en utdanning innenfor prosjektforvaltning (project management) med en praktisk tilnærming og erfaringen vi har med realiseringen av innovative prosjekter.

Vi har ingeniørutdanning (også innenfor geofysikk), samt erfaringen med hensyn til utførelse og dokumentering av laboratorieundersøkelser. Forskjellige vitenskapspublikasjoner og et pågående forskningsarbeid til doktoravhandling kan tjene som bevis på våre kvalifikasjoner.

Vårt tilbud er rettet mot både polske og utenlandske kunder. Kundene kan levere prøver selv i vårt hovedkvarter, eller vi kan hente dem fra forskjellige adresser i Trippelbyen. Vi tilbyr også levering til bedriftsadresser i Polen (frakten håndteres av et profesjonelt transportfirma).

Trenger du en profesjonell hjelp?

Vårt personell kan svare på dine spørsmål

+48 574 132 386

Ta gjerne kontakt med oss

Fyll inn dette korte skjemaet. Vi skal utføre en gratis prisvurdering. Vi skal også sette deg i kontakt med en spesialist på undersøkelsen og elimineringen av grunnforurensning.

metaller petroleumsprodukter andre
* Jeg gir tillatelse til å behandle mine personopplysninger jeg sender i kontaktskjemaet. Samtykket kreves med hjemmel i polsk lov om persondatabeskyttelse. Det er frivilllig å angi sine personopplysninger, men samtidig må det understrekes at disse informasjonene er nødvendige til å prosessere kontakskjemaet. Jeg har blitt informert om at jeg har rett til tilgang til mine personopplysninger og at jeg kan rette dem når som helst eller kreve at personopplysningenes behandling ikke lenger foregår. Den behandlingsansvarlige er firmaet SINEO Sp. z o.o. Mer informasjon finner du her: Privacy policy.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help