ET PAR ORD OM OSS

ET PAR ORD OM OSS

Vi har stiftet firmaet Sineo Sp. z o.o. for å bryte ut av etablerte mønstre. Vi streber etter å forene profesjonelle standardtjenester innenfor laboratorieundersøkelser med en ustanselig forbedring av kvalitet. Utføringen av Forskning og Utvikling (eng. R&D), samt et aktivt svar på kundenes behov bidrar til å oppnå dette målet.

Kvaliteten til våre tjenester er bekreftet av sertifikatet ISO:9001:2015.

Vi tilbyr tjenester innenfor følgende områder: geologi og geoteknikk (laboratorium for jordmekanikk, undersøkelser ved hjelp av BAT-sonden, boring, geologiske rapporter), jord- og vannkvalitetsanalyser, måling av miljøradioaktivitet, geofysikk (undersøkelser ved bruk av elektrisk resistivitet tomografi ERT). En av de viktigste tjenestene vi tilbyr er også treaksialforsøk (eng. triaxial shear tests). Vi utfører dem ved bruk av utstyret av høyeste kvalitet, produsert av firmaet GDS.

En annen, dog også veldig viktig, del av vår virksomhet, er en helhetlig forvaltning av prosjekter, som hovedsakelig omfatter slike bransjer som teknologi, konstruksjon og miljøvern. Vi kombinerer en profesjonell kunnskap og en utdanning innenfor prosjektforvaltning (project management) med en praktisk tilnærming og erfaringen vi har med realiseringen av innovative prosjekter.

Vi har ingeniørutdanning (også innenfor geofysikk), samt erfaringen med hensyn til utførelse og dokumentering av laboratorieundersøkelser. Forskjellige vitenskapspublikasjoner og et pågående forskningsarbeid til doktoravhandling kan tjene som bevis på våre kvalifikasjoner.

Vårt tilbud er rettet mot både polske og utenlandske kunder. Kundene kan levere prøver selv i vårt hovedkvarter, eller vi kan hente dem fra forskjellige adresser i Trippelbyen. Vi tilbyr også levering til bedriftsadresser i Polen (frakten håndteres av et profesjonelt transportfirma).

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help