Tjenester

Prosjektforvaltning

Vi tilbyr en helhetlig prosjektforvaltning, fra startfase til avregning. Vi gjennomfører også storbudsjett-prosjekter, samt internasjonale prosjekter sammen med et tverrfaglig team.

En helhetlig vurdering av jordforurensning

Tjenesten utføres med hjemmel i Miljøministerens Forskrift av 1. september 2016 om vurdering av jordforurensning (tidligere rettslig grunnlag: Forskrift om jordkvalitetskriterier). Tjenesten omfatter både innledende vurdering og detaljert undersøkelse.

Vurdering av forurensning til utgravingsmasser

Tjenesten utføres i medhold av Miljøministerens Forskrift om gjenvinning av avfall, unntatt anlegg og utstyr (tidligere rettslig grunnlag: Forskrift om hvilke typer stoff og hvilke stoffkonsentrasjoner som fører til at utgravingsmasser regnes som forurenset).

Labroratorieundersøkelser

 • Makroskopisk grunnundersøkelse
 • Måling av innholdet av organisk materiale
 • Kornfordelingsanalyser ved sikting eller ved bruk av areometrisk metode
 • Direkte skjærprøving
 • Ødometerprøving
 • Bestemmelse av flytegrense og plastisitetsgrense
 • Bestemmelse av hydraulisk konduktivitet ved bruk av apparatet ITB-ZW-K2
 • Bestemmelse av hydraulisk konduktivitet ved bruk av ødometer
 • Bestemmelse av hydraulisk konduktivitet til sementstabilisert grunn
 • Proctorstamping
 • Undersøkelse for bestemmelse av skjærfasthet og spennings-tøyningsrelasjoner ved treaksial spenningstilstand (UU-, CU- og CD-tester)
 • Måling av konduktivitet og varmemotstand i forskjellige materialer (løsmasser, bergarter, betonger, polymerer)
 • Måling av grunnens resistivitetsfordeling

Geologiske og geotekniske undersøkelser

Undersøkelsene omfatter geoteknisk boring, statisk sondering (CPT, CPTu SCPTu, FVT, DMT) og dynamisk sondering, samt dynamisk og statisk platebelastning (VSS). Vi utfører geotekniske vurderinger, prosjekter og dokumentasjoner.

Måling av naturlig radioaktivitet

Undersøkelsen av naturlig radioaktivitet til forskjellige materialer. Hensikten med denne undersøkelsen er å finne radioaktive grunnstoffer, deretter måler deres aktivitet og estimere en ekvivalent stråledose.

Undersøkelse for bestemmelse av tetthet/sammenpressing til løsmasser, asfalt og betong

Undersøkelsen ved hjelp av isotopisk merking er en veldig fort og nøye metode, som i løpet av noen få minutter muliggjør bestemmelsen av materialets tetthet og fuktighet.

Elektrisk resistivitetstomografi (ERT)

Det er en geofysisk undersøkelse som brukes til å måle grunnens resistivitetsfordeling. Den anvendes i geologi, geoteknikk og arkeologi. Ved hjelp av denne metoden kan man lokalisere forkastninger, kontrollere demninger og skråninger, kartlegge skredfare, samt analysere områdets geologiske oppbygning eller finne grotter. Undersøkelsen utføres også for å finne arkeologiske gjenstander.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help