Badania chemiczne wody

Opublikowany: 2020-04-03 10:30:30

W naszym laboratorium badamy wodę także in-situ za pomocą przyrządu wielofunkcyjnego Elmetron CX-401. To przenośny miernik używany do pomiaru: pH, potencjał redox (mV), przewodność, zasolenie w przeliczeniu na NaCl lub KCl, TDS, rezystancję, stężenie tlenu w powietrzu w %, zawartość tlenu rozpuszczonego w wodzie lub ściekach w % albo w mg/l, ciśnienie atmosferyczne i temperaturę.

Przyrząd, ze względu na wysoką dokładność pomiaru, służy także do podstawowych badań laboratoryjnych.

Dane techniczne:
- Zakres pH i dokładność: ± 0,002 pH
- Zakres mV i dokładność: ± 1999,9 mV ± 0,1 mV
- Zakres przewodności/zasolenia i dokładność: 0 ÷ 1999,9 mS/cm / 0 ÷ 239 g/l KCl 0 ÷ 296 g/l NaCl; do 19,99 mS/cm ±0.1 %*od 20 mS/cm: ±0,25 %* zasolenie: ±2 %
- Zakres O2 i dokładność: 0 ÷ 60 mg/l ±0,01 mg/
- Zakres temperatury i dokładność: 50,0 ÷ 199,9 ºC ±0,1 ºC
Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help