Polityka jakości

Zarząd Sineo Sp. z o.o. w trosce o swoich klientów, bazując na najnowszych technologiach oraz mając do dyspozycji doświadczony i wysoko wykwalifikowany zespół pracowników zobowiązuje się do realizacji Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością.

Naszym nadrzędnym celem jest dostarczanie wysokiej jakości usług, uwzględniających potrzeby wszystkich naszych klientów, partnerów oraz pracowników dbając przy tym o zachowanie zasad poufności i bezstronności.
Powyższe staramy się realizować poprzez:

  • ciągłe, systematyczne dbanie o jakość naszych usług,
  • dążenie do pełnego spełnienia oczekiwań naszych klientów,
  • rozwijanie wzajemnie korzystnej współpracy z dostawcami w celu polepszania jakości oferowanych usług,
  • wzmacnianie zaufania naszych klientów poprzez świadczenie usług w sposób niezależny, bezstronny, poufny i niedyskryminujący,
  • ciągłe podnoszenie kwalifikacji naszych pracowników poprzez system szkoleń ukierunkowanych na zagadnienia związane z jakością,
  • zaangażowanie wszystkich Pracowników w działania na rzecz jakości,
  • nieustanne doskonalenie w bieżącym działaniu.

Kierownictwo i personel zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością oraz realizowanie działań na rzecz spełniania wymagań Klienta, wymagań ustawowych i przepisów prawnych.

Pracownicy Sineo Sp. z o.o. zobowiązani są do aktywnego uczestnictwa w realizacji postanowień Polityki Jakości oraz w osiąganiu celów zgodnie z wymaganiami norm:

  • PN-EN ISO 9001:2015 oraz
  • PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

Zarząd Sineo Sp. z o.o. odpowiedzialny jest za ustanowienie, kontynuowanie i przegląd niniejszej Polityki Jakości oraz zapewnienie, iż jest ona znana wszystkim pracownikom.

Pobierz politykę jakości z podpisem w PDF.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help