Realizacje

Badania laboratoryjne

SINEO wykonało szereg badań laboratoryjnych z zakresu mechaniki gruntów, m.in. dla GEOLEH Pracownia Projektów i Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Górniczych oraz INGEO Sp. z o.o., w tym wytrzymałość na ścinanie, ustalając indywidualnie program badawczy i sekwencję naprężeń normalnych dostosowanych do gruntu.
Przeprowadzamy badania edometryczne, wyznaczając szereg parametrów m.in. Cs, Cv, Cα.

ERT

SINEO Sp. z o. o. wykonała badania geofizyczne metodą tomografii elektrooporowej ERT, na potrzeby zadania pn.: „Dom Daniela Chodowieckiego i Guntera Grassa – przywrócenie wartości dawnemu Zespołowi Sierocińca z adaptacją do nowych funkcji – kultury i turystyki.”, zlecone przed Dyrekcję Rozbudowy Miasta Gdańska.

Badania zagęszczenia gruntu

Wraz z firmą INGEO wykonaliśmy badania zagęszczenia gruntu metodą izotopową w porównaniu do metod tradycyjnych. Wyniki badań zostały zaprezentowane podczas 6. Sympozjum Współczesnych Problemów Geologii Inżynierskiej oraz opisane Przeglądzie Geologicznym: tutaj.

Potrzebujesz profesjonalnej pomocy?

Nasz personel odpowie na Twoje pytanie

+48 574 132 386

Skontaktuj się z nami

Wypełnij poniższy, krótki formularz. Otrzymasz bezpłatną wycenę i kontakt
ze specjalistą w zakresie badania i likwidacji zanieczyszczenia gruntu.

Metale Ropopochodne Inne
*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z przesłanym zapytaniem w formularzu kontaktowym. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest SINEO SP. Z O.O. Więcej: Polityka prywatności.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help