Usługi

Zarządzanie projektami

Oferujemy kompleksowe zarządzanie projektem, od fazy inicjacyjnej do rozliczenia. Realizujemy także projekty wysokobudżetowe i międzynarodowe z interdyscyplinarnym zespołem.

Kompleksowa usługa oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi

Usługa jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 września 2016 w sprawie sposobu prowadzenia powierzchni ziemi, obejmującą badanie wstępne i szczegółowe (dawne Rozporządzenie w sprawie standardów jakości gleby i standardów jakości ziemi)

Ocena zanieczyszczenia urobku

Usługa jest wykonywana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (dawne Rozporządzenie w sprawie rodzajów oraz stężeń substancji, które powodują, że urobek jest zanieczyszczony)

Badania laboratoryjne

Badania geologiczne i geotechniczne

Badania obejmują wiercenia badawcze, sondowania: CPT, CPTu SCPTu, FVT, DMT oraz dynamiczne, a także odbiory płytą dynamiczną i VSS. Wykonujemy opinie geotechniczne, projekty i dokumentacje.

Badanie promieniotwórczości naturalnej

Badanie promieniotwórczości naturalnej różnych materiałów, w tym budowlanych, pozwalające wyznaczyć pierwiastki promieniotwórcze wraz z ich aktywnością oraz dawkę równoważną, którą emitują.

Badanie zagęszczenia/gęstości gruntu, asfaltu oraz betonu

Badanie metodą izotopową, bardzo dokładne i szybkie, pozwalające w czasie kilku minut ocenić gęstość i wilgotność materiału

Tomografia elektrooporowa ERT

To badanie geofizyczne opierające się na pomiarze oporności gruntu, wykorzystywane w geologii, geotechnice, archeologii. Służy m.in. do lokalizacji uskoków, monitorowania zapór, skarp, osuwisk, badania warstw geologicznych, wykrywania jaskiń, badań archeologicznych

Najnowsze wpisy na blogu

Sprawdź wszystkie

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help