Badania trójosiowe na potrzeby modelu Hardening Soil

Opublikowany: 2019-10-24 15:17:14

W naszym laboratorium, oprócz wykonywania zleceń, prowadzimy także badaniach naukowe, których wyniki prezentujemy na konferencjach i seminariach.
Tematem ostatnich badań było wyznaczenie parametrów wytrzymałościowych na potrzeby modelu Hardening Soil w aparacie trójosiowego ściskania zaprezentowane na konferencji  "Zjawiska Międzyfazowe w Teorii i Praktyce", organizowanej przez Politechnikę Gdańską.

Model Hardening Soil w przeciwieństwie do najczęściej używanego przez projektantów modelu Coulomba-Mohra umożliwia dokładne określenie odkształceń budowli takich, jak tunele czy ściany oporowe. Wynika to z zastosowania w modelu HS  dodatkowych parametrów opisujących odkształcenia - E50 czy Eur

Wyznaczenie dodatkowych parametrów w trakcie badań trójosiowych wymaga częściowego odejścia od procedur opisanych w normie PKN-CEN ISO/TS 17892-9:2009.  Przykładowo, by wyznaczyć parametr Eur należy na etapie ścinania odciążyć i ponowie obciążyć badaną próbkę, czego nie robi się w czasie klasycznych badań trójosiowych. 

W trakcie naszych badań wyznaczaliśmy parametry piasku drobnego w zależności od stopnia zagęszczenia. Dzięki zastosowaniu światowej klasy sprzętu badawczego możemy podać wartości  współczynników z modelu HS z wysoką dokładnością.

Obecnie zajmujemy się tematem filtracji gruntów stabilizowanych cementem (cementogruntów).

Więcej: tutaj.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help