Badanie przewodności i rezystywności cieplnej

Opublikowany: 2020-01-16 11:48:17

Nasze Laboratorium zostało wzbogacone o nowy przyrząd pomiarowy Thermtest TLS-100. To przenośny miernik używany do pomiaru przewodności i rezystywności cieplnej szerokiej gamy materiałów takich jak:grunty, skały, betony i polimery. Nasz nowy miernik jest zgodny z normą ASTM D5334-14.Dane techniczne:

Przewodność cieplna: 0,1 do 5 W / m • K

Rezystywność cieplna: 0,2 do 10 m • K / W

Czas pomiaru: 3 min. (100 mm) / 5 min. (50 mm)

Powtarzalność: > 2%

Dokładność: > 5%

Zakres temperatury pracy: Od -40 do 100 ° C

Minimalny rozmiar próbki (igła 100 mm): Średnica 5cm, wysokość 10cm

Minimalny rozmiar próbki (igła 50 mm): Średnica 10cm, wysokość 5cm

Normy: ASTM D5334-14, IEEE 442-1981W czasie badania TLS-100 używa sensora w kształcie igły. W zależności od badanego materiału używany jest czujnik o długości 100 lub 50 mm. 

W czasie badania czujnik umieszcza się całkowicie w badanej próbce. Ciepło jest dostarczane do próbki przy użyciu stałego źródła prądu (q), 

a wzrost temperatury jest rejestrowany w określonym przedziale czasu. Nachylenie (a) od wykresu wzrostu temperatury w funkcji logarytmu czasu

jest wykorzystywane do obliczania przewodności cieplnej (k). Im wyższa przewodność cieplna próbki, tym niższe nachylenie. W przypadku próbek

o niskiej przewodności cieplnej nachylenie jest wyższe
Czujnik 100 mm używany jest do pomiarów w gruncie. Do badań próbek, takich jak kamień i beton używany jest czujnik 50 mm. Do jego użycia wymagane

jest uprzednie wywiercenie otworu średnicy 4 mm i  długości 50 mm. Podczas testowania twardych próbek stosuje się smar termoprzewodzący, aby poprawić

kontakt między czujnikiem a próbką.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help