Gęstościomierz izotopowy - wilgotność i gęstość
gruntu w kilka minut

Opublikowany: 2019-04-21 18:19:39

Ciekawą i przydatną propozycją uzupełnienia badań odbiorowych jest usługa pomiaru gęstości i wilgotności gruntu miernikiem izotopowym typu Troxler lub Humboldt, który umożliwia, wykorzystując fizyczne podstawy oddziaływania promieniowania jonizującego z materią, zmierzyć w bardzo szybki i bardzo dokładny sposób gęstość gruntu.

Pracownicy wykonujący badanie są objęci kontrolą dozymetryczną i muszą mieć odpowiednie kwalifikacje i uprawienia, a firma musi posiadać zezwolenie od Państwowej Agencji Atomistyki.

Wykonanie dodatkowych pomiarów miernikiem izotopowym (w przypadku amerykańskich specyfikacji są to główne badania) jest ważne w pilnych przypadkach, kiedy potrzebny jest natychmiastowy wynik do wykonywania dalszych prac, np.

  • wynik badania cylindrem wciskanym jest po 1 dniu roboczym, kiedy próba zostanie dostarczona do laboratorium, wysuszona, zważona i wartość zostanie porównana z badaniem Proctora
  • badanie płytą statyczną VSS trwa ok. 40 min – 1h i wymaga późniejszego opracowania wyników w laboratorium, co daje wynik także po 1 dni roboczym, ponieważ grupa terenowa musi wrócić z powrotem do laboratorium. Ponadto do badania VSS jest wymagany sprzęt budowlany (np. ciężarówka), który jest blokowany na czas trwania pomiaru.
  • badanie miernikiem izotopowym umożliwia dostarczenie wyniku Is w kilka minut (czas pomiaru – 1 min, czas rozstawienia strefy nadzorowanej wokół miernika – 4 min) – na ekranie od razu wyświetla się bezwzględna wartość wilgotności i gęstości oraz % maksymalnej gęstości objętościowej wprowadzonej z badania Proctora.

Badania miernikiem izotopowym mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie zachodzi jakakolwiek wątpliwość co do zagęszczenia gruntu, ponieważ błąd pomiaru urządzenia jest bardzo niewielki, szczególnie, że jest codziennie kalibrowane na bloku standardowym.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help