Verdivurdering

Ta gjerne kontakt med oss

Fyll inn dette korte skjemaet. Vi skal utføre en gratis prisvurdering. Vi skal også sette deg i kontakt med en spesialist på undersøkelsen og elimineringen av grunnforurensning.

metaller petroleumsprodukter andre
* Jeg gir tillatelse til å behandle mine personopplysninger jeg sender i kontaktskjemaet. Samtykket kreves med hjemmel i polsk lov om persondatabeskyttelse. Det er frivilllig å angi sine personopplysninger, men samtidig må det understrekes at disse informasjonene er nødvendige til å prosessere kontakskjemaet. Jeg har blitt informert om at jeg har rett til tilgang til mine personopplysninger og at jeg kan rette dem når som helst eller kreve at personopplysningenes behandling ikke lenger foregår. Den behandlingsansvarlige er firmaet SINEO Sp. z o.o. Mer informasjon finner du her: Privacy policy.

Copyright © Sineo Sp. z o.o. / Site by: Computer Help